Про Центр

ІНФОРМАЦІЯ Про “Центр дослідження корпоративних відносин”

Громадська організація “Центр дослідження корпоративних відносин” (далі – ЦЕНТР) є добровільним громадським неприбутковим формуванням, метою якого є вивчення роботи об’єднань громадян України, створених для реалізації своїх законних політичних, соціальних, фінансово-економічних та інших спільних інтересів, що підпадають під визначення корпоративних.

ЦЕНТР бачить свою роль у налагодженні зв’язків з такими об’єднаннями, визначенні спільного та відмінностей у їх цілях, позиціях, формах та методах роботи, організації вільної дискусії щодо різних варіантів розвитку країни, ролі та місця в цьому корпоративних структур, з залученням представників державних структур, бізнесу, об’єднань за фаховим, політичним, економічним принципом та ін., а також стимулюванню їх для співпраці.

ЦЕНТР керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

Головною формою діяльності ЦЕНТРУ є реалізація проектів, спрямованих на дослідження впливу корпоративних відносин на суспільство та соціально-економічну ситуацію в країні, а також – рішень та конкретних дій державних органів на інтереси організованих суспільних груп, захист інтересів та прав приватних власників та інвесторів в Україні.

З цією метою ЦЕНТР організовує та бере участь у здійсненні наукових, аналітичних та методологічних досліджень щодо процесу розвитку та вдосконалення гармонійних корпоративних відносин, розбудови громадянського відкритого конкурентного суспільства та створення ефективної, конкурентної економіки. ЦЕНТР проводить зустрічі, семінари, круглі столи, конференції, створює дискусійну площадку з вільним доступом. З метою вивчення та узагальнення стану корпоративних відносин в Україні ЦЕНТР також здійснює соціологічні опитування та дослідження думок і поглядів експертів.

Розроблені ЦЕНТРом концепції та програми, пропозиції та рекомендації щодо розвитку та вдосконалення корпоративних відносин, гармонійного розвитку фінансового ринку та досягнення економічного піднесення тощо доводяться до відома законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування та суспільства в цілому за допомогою загальнонаціональних та регіональних друкованих та електронних ЗМІ, через власний сайт ЦЕНТРу та щомісячний Альманах.

В перспективі ЦЕНТР планує брати участь в організації комплексної експертизи проектів Законів України та інших нормативно-правових актів, здійсненні аналізу їх безпосереднього та опосередкованого впливу на стан корпоративних відносин, а також створити відкриту інформаційно-методологічну базу. В подальшому планується сприяння розвитку і підтриманню стосунків між дослідницькими, інформаційно-аналітичними центрами та іншими громадськими об’єднаннями України та інших держав, створенню незалежних аналітичних та консультативних груп тощо.

Колектив ЦЕНТРУ:

Засновник: Олександр Каменець
Керівник Центру: Олександра Батій
Керівник PR відділу: Ганна Панова
Керівник проектів: Євген Шутко
Аналітик : Ганна Левицька
Координатор проектів: Ганна Ткаченко
Керівник технічного департаменту: Вадим Щелконогов

Олександр Каменець є офіційним членом – IPRA, всесвітньої професійної організації, яка служить каталізатором розвитку норм в галузі освіти, етики, практики PR.

Асоціація отримала офіційне визнання з боку ООН в 1964 р в якості консультанта ЕКОСОР (Економічної і Соціальної ради ООН). Вона також була визнана ЮНЕСКО як неурядова організація в «категорії відносин взаємного інформування».

Членство в IPRA відкрито тільки для тих, хто вже щонайменше п’ять років займається діяльністю в області PR і володіє високою професійною компетентністю.

Адреса: ГО «Центр дослідження корпоративних відносин»
Україна, 01001, Київ, вул. Хрещатик, б.34, оф.412
mailto: info@corporativ.info

Склад членів ГО «Центр досліджень корпоративних відносин»:

Засновники (учасники) ГО «Центр досліджень корпоративних відносин» згідно Протоколу №1 Загальних зборів членів організації від 17.05.2005р.:
Каменець Олександр Сергійович,
Колесніков Олег Львович,
Іщенко Ростислав Володимирович.

Повноваження засновників громадського об’єднання закінчено після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання згідно Закону України «Про громадські об’єднання» (рішення прийнято 17.05.2005р.; повідомлення про внесення до ЄДР – 25.05.2005р.).

Орган управління ГО «Центр досліджень корпоративних відносин» – Загальні збори.
Каменець Олександр Сергійович – керівник, підписант (відомості з ЄДР).

Члени ГО «Центр досліджень корпоративних відносин» станом на 10.03.2016р.:
– Каменець Олександр Сергійович;
– Батій Олександра Сергіївна;
– Ганна Левицька

Колесніков О.Л. склав повноваження Голови Наглядової ради організації з 10.09.2008р. (Наказ №3-К від 10.09.2008р., Протокол №01-09/08 Загальних зборів членів ГО «Центр досліджень корпоративних відносин»).

Іщенко Р.В. склав повноваження Віце-президента організації з 02.10.2006р. (Наказ №4-К від 02.10.2006р., Протокол №1/16 Загальних зборів членів ГО «Центр досліджень корпоративних відносин»).