- Аналітика

Як змінилася структура доходів зведеного бюджету за 12 років

Доходи зведеного бюджету в доларовому еквіваленті повільно, але невпинно наближаються до рівня докризового 2013 року. У 2018 році вони перетнули позначку в 78,6% обсягу доходів 2013 року.

Непрямі податки – акциз та ПДВ – залишаються стабільнішим джерелом наповнення бюджету. Зокрема, надходження від ПДВ на імпортні товари – найвагоміше джерело доходів бюджету – вже сягнули 90% відповідних доходів 2013 року. А доходи від акцизу на вироблені в Україні підакцизні товари, які навіть під час кризи 2008 року зростали, у 2018 році перевищили три чверті надходжень 2013 року. Загалом зростання надходжень від непрямих податків в післякризовий період може свідчити про розширення споживчого попиту.

ПДФО – друге за вагомістю джерело бюджетних доходів – у 2018 році перевищило 93% відповідного рівня доходів зведеного бюджету 2013 року. Драйверами його нарощення в післякризовий період стало підняття мінімальної зарплати (бази справляння податку), активні дії державних органів (зокрема, податкової служби разом із Держпраці) із легалізації неофіційно працевлаштованих громадян (а точніше зарплати, яку вони отримували) та відновлення довіри до банківської системи (сприяло збільшенню депозитних вкладів, і як результат, надходженню ПДФО від оподаткування відсотків за депозитами). Зростання мінімалки забезпечило також і збільшення надходжень від єдиного податку. У 2018 році вони майже на третину перевищували аналогічні доходи 2013 року.

З-поміж інших доходів варто відзначити повільне зростання обсягів доходів від рентної плати за використання природних ресурсів після затяжного падіння у 2014-2016 роках. Причинами є зменшення видобутку вугілля внаслідок втрати підприємств на окупованих територіях на сході України та неодноразове збільшення-зменшення ставок рентної плати за видобуток нафти, природного газу та газового конденсату упродовж 2013-2019 років для забезпечення доходів бюджету. У 2018 році надходження від рентної плати відповідали лише половині аналогічних доходів бюджету 2013 року. Надходження податку на прибуток підприємств після спаду у 2014-2015 роках почали повільно зростати (головним чином, коштом підприємств енергетичної галузі), однак у 2018 році сягнули лише 57% рівня 2013 року.

Андрій ДУБ, Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України