- Аналітика

Очікування бізнесу

Більшість макроекономічних індикаторів публікується зі значним часовим лагом. Однак для економістів і політиків необхідне розуміння поточної ситуації. Тому значну популярність у всьому світі мають результати опитувань бізнесу і населення, що формують статистичні бази та різноманітні індикатори для оцінювання економічної ситуації.

Розглянемо детально, що означають ці індикатори і як вони характеризують ситуацію в українській економіці.

В Україні Держстат щоквартально публікує Індикатор економічних настроїв (ІЕН). Це зведена оцінка 15 стандартизованих, сезонно скоригованих показників, з яких 11 – компоненти індикаторів ділової впевненості в промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі, сфері послуг, а 4 – компоненти індикатора споживчої впевненості. Перевищення рівня ІЕН більш ніж на 100 пунктів свідчить про те, що очікування є кращими, ніж у середньому за весь період.

Держстат почав публікувати цей індекс з 2017 р., і в опитуваннях беруть участь представники понад 5 тис. підприємств. Результати опитувань демонструють, що різке покращення настроїв відбувалося з ІІ кварталу 2019 р., а в ІV кварталі 2019 р. ІЕН сягнув історичного максимуму. Навіть незважаючи на очікуване уповільнення зростання ВВП і стрімке падіння промислового випуску в ІV кварталі.

ЯК  БУЛО ДОСЯГНУТО МАКСИМУМУ ІЕН?

Для цього детальніше подивимося на методологію його обчислення. На початку Держ­стат збирає з респондентів відповіді на такі питання:

у промисловості: Як ви оцінюєте поточний обсяг замовлень? Як ви оцінюєте поточний обсяг запасів готової продукції? Як, на вашу думку, зміниться обсяг виробництва?

у будівництві: Як ви оцінюєте поточний обсяг замовлень? Як, на вашу думку, зміниться кількість працівників?

у роздрібній торгівлі: Як змінився обсяг продажу (оборот)? Як ви оцінюєте поточний обсяг запасів товарів? Як, на вашу думку, зміниться обсяг продажу (оборот)?

у сфері послуг: Як змінилася бізнес-ситуація? Як змінився попит на послуги? Як, на вашу думку, зміниться попит на послуги?

у сфері фінансових послуг: Як змінилася бізнес-ситуація? Як змінився попит на послуги (обсяг реалізації послуг)? Як, на вашу думку, зміниться попит на послуги (обсяг реалізації послуг)?

Представники бізнесу дають якісні відповіді на ці питання, такі, як «збільшився»/«збільшиться», «не змі­нив-
ся»/«не зміниться», чи «знизивcя»/«знизиться». Агрегування балансів відповідей дозволяє сконструювати індикатори ділової впевненості за ключовими видами діяльності (див. графік).

Усі індикатори ділової впевненості демонструють тенденцію до покращення очікувань з 2015 р., що, однак, пригальмувалася у IV кварталі. Головним чином це зниження впевненості відбулось у будівництві, насамперед за рахунок оцінок щодо обсягів поточних замовлень. Цікаво, що баланс очікувань у будівництві стабільно від’ємний, незважаючи за впевнене зростання галузі високими темпами останні 3 роки. Можливим поясненням є значна частка компаній зі сфери житлового будівництва, де зростання в останні роки є достатньо млявим, на відміну від будівництва нежитлових та інженерних споруд.

Також за рахунок оцінок щодо обсягів поточних замовлень погіршилися негативні показники ділової впевненості у переробній промисловості, що логічно з огляду на зниження випуску галузі в ІV кварталі. Крім того, зменшилося значення позитивних показників у сфері послуг – на тлі погіршення очікувань щодо зміни попиту. Позитивний показник ділової впевненості у роздрібній торгівлі залишився без змін і був найвищим серед видів діяльності.

Фактично покращення ІЕН відбулося за рахунок індикаторів споживчої впевненості, що розраховуються з використанням даних, отриманих із зовнішніх джерел («ІНФО САПІЄНС»), за такими показниками:

 • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2);
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3);
 • індекс очікуваної динаміки безробіття (ІОДБ);
 • індекс імовірності заощадження грошей протягом наступних дванадцяти місяців.

Позитивний показник ділової впевненості у роздрібній торгівлі залишився без змін і був найвищим серед видів діяльності

Окремо «ІНФО САПІЄНС» публікує свій Індекс споживчих настроїв (ІСН) щомісяця на основі вибіркового обстеження домашніх господарств. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю і віком, враховує міське та сільське населення й розмір населеного пункту.

Для визначення ІСН респондентам ставлять такі запитання:

Як змінилося матеріальне становище вашої сім’ї за останні шість місяців?

Як, на вашу думку, зміниться матеріальне становище вашої сім’ї впродовж наступних шести місяців?

Говорячи про економічну ситуацію в країні загалом, ви вважаєте, що наступні дванадцять місяців будуть для економіки країни сприятливим чи несприятливим часом?

Як ви охарактеризували б наступні п’ять років – як сприятливий чи несприятливий час для економіки країни?

Як ви гадаєте, тепер загалом сприятливий чи несприятливий час робити великі покупки для дому?

За кожним із цих запитань визначають відповідний індекс:

 • індекс поточного особистого матеріального становища (х1);
 • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2);
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року (х3);
 • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п’яти років (х4);
 • індекс доцільності робити великі покупки (х5).

Значення індексу обчислюють шляхом віднімання від частки позитивних відповідей частки негативних і до цієї різниці додають 100, щоб уникнути появи від’ємних величин.

Як видно з графіка, споживчі настрої також суттєво покращились у 2019 р. Однак останні 2 місяці відбувся невеликий відкат з максимуму у вересні, що було пов’язано як з оцінками поточного, так і  очікуваного майбутнього матеріального становища.

Можна зробити висновок, що індикатори економічних настроїв демонструють позитивні очікування бізнесу, значно кращі, ніж у попередні роки

Опитування бізнесу в Україні з 2006 р. також проводить Нацбанк. За результатами анкетного опитування підприємств щокварталу Нацбанк обчислює Індекс ділових очікувань (ІДО). Це агрегований показник щодо очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Його розраховують за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо:

 • фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва;
 • інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт;
 • інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників.

Значення індексу понад 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 – негативних.

З результатів цього індексу видно, що бізнес позитивно оцінює подальше економічне зростання в Україні. Прогнози щодо розвитку власних підприємств залишаються на високому рівні.

Зокрема, у наступні 12 місяців бізнес очікує зростання обсягів виробництва товарів і послуг: баланс відповідей 21,9% (у ІІІ кварталі 2019 р. –  30,5%). А також високий рівень ділової активності: ІДО становить 112% (у ІІІ кварталі 2019 р. – 115,3%). Такий рівень ділової активності зберігається завдяки високим оцінкам щодо загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, фінансово-економічного стану підприємств, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

При цьому пожвавлення ділової активності очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім сільського господарства (ІДО – 94,4%). Найоптимістичніші прогнози – у підприємств добувної промисловості (ІДО – 121,5%) та інших видів діяльності (121%).

Можна зробити висновок, що індикатори економічних настроїв демонструють позитивні очікування бізнесу, значно кращі, ніж у попередні роки. Водночас у ІV кварталі 2019 р. спостерігається певне послаблення цих позитивних очікувань, що насамперед може бути пов’язано зі зниженням обсягів промислового випуску. Тоді як індикатори споживчих настроїв та інвестиційного попиту залишаються на дуже високому рівні, засвідчуючи подальше стрімке зростання внутрішнього ринку.

Сергій НІКОЛАЙЧУК, заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України