- Новини

Попит на бізнес-кредити рекордно зростає

Українські банки відзначають рекордне зростання попиту на бізнес-кредити, прогнозують збільшення обсягів та покращення якості кредитних портфелів. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування НБУ.

Попит зростає

У жовтні — грудні 2021 року попит на бізнес-кредити рекордно зріс, найбільше — на короткострокові, гривневі кредити та позики МСП. Визначальними чинниками були потреба підприємств здебільшого в оборотному капіталі та певною мірою в капітальних інвестиціях. Для МСП додатковим чинником збільшення попиту залишалися низькі ставки.

Банки в ІV кварталі підтвердили позитивні настрої попередніх опитувань стосовно динаміки кредитування: респонденти відзначили тривале зростання попиту на позики з боку домогосподарств, рекордне зростання — з боку бізнесу, а також зберегли очікування подальшої активізації попиту на гривневі кредити, позики МСП та іпотеку.

Банки повідомили про суттєвіше, ніж раніше, пом’якшення кредитних стандартів для бізнесу та рекордне зростання рівня схвалення заявок.

Попит населення на кредити також зростає шість кварталів поспіль. Поліпшення споживчих настроїв та зростання витрат на товари тривалого вжитку сприяли пожвавленню попиту на споживчі кредити.

Іпотечне кредитування підживлювалося завдяки нижчим відсотковим ставкам. Стандарти роздрібного кредитування пом’якшуються п’ять кварталів поспіль. Боргове навантаження домогосподарств залишається нижчим за середнє.

У ІV кварталі 2021 року учасники опитування відзначили зростання валютного та кредитного ризиків, натомість процентний ризик знизився.

Перспективи кредитування

Банки позитивно оцінюють перспективи кредитування: у наступні 12 місяців 92% респондентів прогнозують зростання кредитного портфеля домогосподарств, 79% — корпорацій. Банки очікують, що якість кредитного портфеля поліпшиться в обох сегментах.

Відповідаючи на запитання опитування, респонденти зазначили, що в I кварталі цього року не планують у цілому змінювати кредитні стандарти для корпоративних клієнтів, водночас планують пом’якшувати стандарти кредитування як для іпотеки, так і для споживчих позик.

У найближчі 3 місяці банки прогнозують подальше зростання кредитного, валютного та ризику ліквідності, водночас очікують, що процентний ризик надалі знижуватиметься.

Методика опитування

Поточне опитування проводилося з 17 грудня 2021 року до 11 січня 2022 року серед кредитних менеджерів 24 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 89%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.