- Аналітика

Боротьба за таланти: конкуренція посилюється

Труднощі із пошуком та залученням ефективних фахівців змушують все більше компаній звертати увагу на питання управління брендом роботодавця. Як свідчать результати дослідження EY «Стратегічні перспективи ринку праці України — 2017», близько 42% учасників (порівняно з 35% у 2016 році) вважають це завдання одним зі своїх HR пріоритетів на 2018 рік. Актуальність його тільки зростатиме, оскільки у наступні три роки очікується загострення боротьби за таланти.

Ласий шматок для кандидатів. Кожному віку свої пріоритети

Для залучення найкращих кандидатів потрібно знати, що їх цікавить. Аналіз привабливості роботодавців на ринку праці, визначення вподобань кандидатів при виборі місця роботи та надання рекомендацій з питань управління брендом роботодавця є предметом щорічного дослідження компанії EY в Україні «Найкращий роботодавець», що проводиться з 2005 року.

У 2017 році у дослідженні взяли участь близько 1 000 фахівців з різних галузей та регіонів України, а також близько 1 500 студентів з понад 30 провідних вищих навчальних закладів України. Що цікаво, критерії вибору роботодавця у зазначених вікових групах різняться. У центрі уваги студентів — здебільшого можливість кар’єрного зростання. Пріоритетність розміру грошової винагороди для них значно зросла за останній рік — цей фактор згадувався на 9% частіше в 2017 році та став другим за важливістю критерієм вибору. Серед інших важливих чинників — можливість особистісного та професійного розвитку, імідж компанії на ринку та міжнародний досвід.

Що стосується досвідчених кандидатів, то порівняно з минулим роком основні критерії вибору роботодавця та їхня пріоритетність не змінилися: кандидати найчастіше звертають увагу на розмір заробітної плати та імідж компанії на ринку. Цікаво, що розрив між цими факторами скорочувався протягом останніх трьох років, і врешті-решт обидва аспекти були однаково часто зазначені досвідченими кандидатами у 2017 році. Така тенденція відображає вподобання міленіалів — покоління народжених у 1981–1995 роки. Вони стають основною рушійною силою ринку праці і прагнуть працювати в компаніях з потужним брендом та розвиненою корпоративною культурою. Можливість особистісного та професійного зростання згадувалася респондентами рідше, проте вона залишається важливою для понад 60% кандидатів. Серед інших істотних чинників — кар’єрні перспективи та міжнародний досвід.

У 2017 році до переліку критеріїв вибору найкращих роботодавців додано фактор «Інноваційність»; його зазначив кожен третій респондент дослідження. Згідно з глобальними тенденціями цей критерій може відігравати дедалі важливішу роль для представників покоління міленіалів.

Компанії з галузей IT та FMCG (виробництво та продаж товарів широкого вжитку) стали найбільш привабливими як для досвідчених кандидатів, так і для студентів, що зберегло тенденцію попередніх трьох років. Крім того, респонденти часто вказували роботодавців зі сфери професійних послуг. Позитивну динаміку у рейтингу галузевої привабливості серед студентів продемонстрували нафтогазова та готельно-ресторанна сфера, дещо менш популярними стали промислові та телекомунікаційні компанії. Натомість досвідчені кандидати надають перевагу фармацевтичній галузі, медіагалузі та юриспруденції. Дещо менш популярними стали транспортні, логістичні та нафтогазові компанії. На думку всіх опитаних кандидатів, найменш популярними галузями є страхування, агрохімічна сфера та державний сектор.

Хто шукає, той знаходить

Серед найпопулярніших джерел інформації про роботодавців перше місце посідає інтернет. Для пошуку даних респонденти найчастіше використовують сайти з працевлаштування та соціальні мережі. Не менш корисним джерелом є інтернет-ЗМІ, а для близько половини респондентів — корпоративні сайти компаній. Значна частина опитаних також отримує інформацію з офлайн-джерел, наприклад, від родичів та знайомих.

Для студентів важливу роль у пошуку роботи відіграють ярмарки вакансій. Натомість досвідчені кандидати активно відвідують заходи за участю експертів з інших компаній та покладаються на власний досвід співпраці (близько 50% згадувань). Найменш популярними джерелами інформації про роботодавців є традиційні засоби масової інформації — телебачення, газети та радіо.

Робота над помилками

Серед основних причин, що спонукають досвідчених кандидатів до активного пошуку нового місця роботи, превалює негативна атмосфера в колективі (67% згадувань). Цей факт вкотре підтверджує важливість корпоративної культури для професіоналів. Відсутність можливостей для розвитку і кар’єрного зростання також може призвести до відтоку кадрів, оскільки ці чинники входять до п’ятірки ключових критеріїв при виборі роботодавців кандидатами. Ще одною вагомою причиною є незадоволення безпосереднім керівником (45% згадувань). Такий результат є закономірним, адже лінійний менеджмент значно впливає на залученість співробітників та їхню задоволеність роботою у компанії. Респонденти також могли надати свій варіант відповіді, більшість таких коментарів стосувалися низького рівня оплати праці.

Олена Бойченко, EY в Україні